flipkart.com


آمار:
www.flipkart.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 100% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 52% آنها است.

درباره flipkart.com:
India's biggest online store for Mobiles, Fashion (Clothes/Shoes), Electronics, Home Appliances, Books, Home, Furniture, Grocery, Jewelry, Sporting goods, Beauty & Personal Care and more! Fin (بیشتر)

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
17,160,697

357,907

207,209

207,209

کشورهای دیگر
904,186


وبسایت های مشابه:
noon.com 
415,491

ajio.com 
348,387

croma.com 
255,038

bidorbuy.co.za 
76,941

sparkfun.com 
68,755


موقعیت دسته بندی:
100%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.flipkart.com وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
6,356
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
9
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 08-دسا-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
18
54
,837,209
(-448,505) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:8.19
(?) هر کاربر از چند صفحه در flipkart.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.43 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا flipkart.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]