* کلیدواژه ها را با ویرگول جدا کنید
وب سایت های برتر online Shopping store 1-15:
1.
flipkart.com 
18,837,209

2.
tatacliq.com 
146,209

3.
sharafdg.com 
100,490

4.
ubuy.co.in 
85,331

5.
ubuy.com 
53,092

6.
laopiniondemurcia.es 
31,198

7.
postcourier.com.pg 
27,300

8.
missoandfriends.com 
26,439

9.
activityvillage.co.uk 
24,422

10.
krazydad.com 
24,314

11.
sudoku.name 
24,042

12.
coolsite.co.il 
23,816

13.
youplay.com 
22,309

14.
mindgames.com 
22,230

15.
kakuroconquest.com 
16,715