ajio.com


آمار:
www.ajio.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 100% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 58% آنها است.

درباره ajio.com:
Shop online for the Latest Fashion & Lifestyle in India. Buy Clothing, Footwear & Accessories at best prices. Huge collection & premium brands available. 100% Handpicked. 30 Day Returns.

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
334,800

5,923

کشورهای دیگر
7,665


وبسایت های مشابه:
flipkart.com 
18,837,209

noon.com 
415,491

jbhifi.com.au 
276,074

croma.com 
255,038

safeway.com 
157,895


موقعیت دسته بندی:
99%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.ajio.com وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
320
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
7
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 08-دسا-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
3
48,387
(-4,400) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:7.14
(?) هر کاربر از چند صفحه در ajio.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.29 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا ajio.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]