croma.com


آمار:
www.croma.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 99% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 30% آنها است.

درباره croma.com:
Croma Retail is one stop destination for online shopping in India. Buy online all the products that you need here. Shop online in India through Croma Retail and get products delivered in just few days (بیشتر)

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
242,286

3,060

کشورهای دیگر
9,691


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
331
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
4
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 08-دسا-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
255,03
8
(+8,388) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:2.53
(?) هر کاربر از چند صفحه در croma.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:2.11 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا croma.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]