noon.com


آمار:
www.noon.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 100% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 20% آنها است.

درباره noon.com:
noon is the Middle East's homegrown online marketplace. Buy your favourite fashion, electronics, beauty, home & baby products online in Dubai, Abu Dhabi and all UAE

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
171,598

114,260

71,464

10,387

7,063

کشورهای بیشتر>>

وبسایت های مشابه:
flipkart.com 
18,837,209

ajio.com 
348,387

overstock.com 
310,345

wish.com 
267,813

croma.com 
255,038


موقعیت دسته بندی:
96%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.noon.com وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
649
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
9
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 08-دسا-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
415,491
(+9,272) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:5.67
(?) هر کاربر از چند صفحه در noon.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:2.70 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا noon.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]