sparkfun.com


آمار:
www.sparkfun.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 96% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 63% آنها است.


ترافیک هر کشور:
21,520

6,600

3,369

2,681

2,544

کشورهای بیشتر>>

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
5,699
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
5
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 29-اکت-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
68,755
(+910) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:1.8
(?) هر کاربر از چند صفحه در sparkfun.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.20 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا sparkfun.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]