* کلیدواژه ها را با ویرگول جدا کنید
وب سایت های برتر short message 1-3:
1.
malath.net.sa 
1,795

2.
best2sms.com 
1,689

3.
infoanda.com 
129