northsouth.edu


آمار:
www.northsouth.edu یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 91% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 84% آنها است.

ترافیک هر کشور:
16,390

5,188

2,793

656

513

کشورهای بیشتر>>

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
233
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
8
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 23-ژوئ-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
28,504
(+28,504) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:4.7
(?) هر کاربر از چند صفحه در northsouth.edu بازدید می کند


سرعت بارگذاری:0.76 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا northsouth.edu بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]