גולשים לפי מדינה:
152,928,000

2,916,000

2,106,000

1,296,000

810,000

מדינות אחרות
1,944,000