baidu.com


סטטיסטיקה:
www.baidu.com הוא אחד האתרים הגדולים בעולם! הוא גדול יותר מ100% האתרים הקיימים באינטרנט.

גולשים לפי מדינה:
171,360,000

2,520,000

2,340,000

1,080,000

מדינות אחרות
2,700,000


רשתות חברתיות:

קישורים נכנסים:
101,279
  
סייר>>


עדכון אחרון: 2021-פבר-09
מבקרים ביום:
180,000
27
,000
(+180,000,000) כמה מבקרים יומיים התווספו או הוחסרו מהפעם הקודמת בה האתר הנ"ל נבדק.

דפים\מבקר:0
(?) בכמה דפים צפה כל מבקר בbaidu.com


טווח תאריכים [+]