* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר us news 1-15:
1.
washingtonpost.com 
509,434

2.
usatoday.com 
478,299

3.
wsj.com 
457,498

4.
nydailynews.com 
253,006

5.
channelnewsasia.com 
170,922

6.
catholic.org 
48,561

7.
marinij.com 
24,843

8.
news-herald.com 
24,574

9.
dailyfreeman.com 
21,961

10.
santacruzsentinel.com 
15,778

11.
dailylocal.com 
13,799

12.
theglobaldispatch.com 
13,759

13.
hislife.style 
13,214

14.
delcotimes.com 
12,373

15.
troyrecord.com 
8,117

1
2
3
>