* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר universities 1-15:
1.
academia.edu 
492,401

2.
shiksha.com 
301,957

3.
aglasem.com 
253,759

4.
umass.edu 
238,200

5.
usf.edu 
193,873

6.
virginia.gov 
174,100

7.
yorku.ca 
164,785

8.
ui.ac.id 
156,265

9.
gwtoday.gwu.edu 
149,254

10.
gla.ac.uk 
145,553

11.
warwick.ac.uk 
142,581

12.
tcd.ie 
119,013

13.
unair.ac.id 
101,816

14.
qmul.ac.uk 
98,678

15.
case.edu 
92,360

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>