* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר u.s. news 1-15:
1.
cbsnews.com 
376,832

2.
apnews.com 
337,993

3.
case.edu 
92,360

4.
poetsandquants.com 
38,554

5.
ship.edu 
36,264

6.
messiah.edu 
12,205

7.
haystack.tv 
5,947

8.
mi-lorenteggio.com 
900

9.
1stheadlines.com 
750

10.
hauntedamericatours.com 
611

11.
world-boss.com 
459

12.
roundnews.com 
381

13.
healthcare4me.net 
249

14.
allnewsinamerica.com 
235

15.
9newz.com 
220

1
2
>