* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר today news 1-15:
1.
hindustantimes.com 
428,345

2.
news18.com 
400,000

3.
indiatoday.in 
379,391

4.
amarujala.com 
318,084

5.
republicworld.com 
271,675

6.
laopiniondemurcia.es 
31,198

7.
postcourier.com.pg 
27,300

8.
missoandfriends.com 
26,439

9.
activityvillage.co.uk 
24,422

10.
krazydad.com 
24,314

11.
sudoku.name 
24,042

12.
coolsite.co.il 
23,816

13.
youplay.com 
22,309

14.
mindgames.com 
22,230

15.
kakuroconquest.com 
16,715