* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר today’s news 1-4:
1.
jang.com.pk 
287,387

2.
dailypakistan.com.pk 
265,443

3.
mashriqtv.pk 
44,080

4.
soch.tv 
401