* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר temp jobs 1-5:
1.
monster.co.uk 
82,809

2.
monster.ca 
48,074

3.
careerone.com.au 
17,608

4.
jobster.com 
457

5.
net-temps.com 
436