* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר technology news 1-15:
1.
cbsnews.com 
376,832

2.
fossbytes.com 
224,190

3.
channelnewsasia.com 
170,922

4.
hardwarezone.com.sg 
162,308

5.
t3.com 
151,444

6.
laopiniondemurcia.es 
31,198

7.
postcourier.com.pg 
27,300

8.
missoandfriends.com 
26,439

9.
activityvillage.co.uk 
24,422

10.
krazydad.com 
24,314

11.
sudoku.name 
24,042

12.
coolsite.co.il 
23,816

13.
youplay.com 
22,309

14.
mindgames.com 
22,230

15.
kakuroconquest.com 
16,715