* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר send flowers 1-15:
1.
fnp.com 
143,097

2.
1800flowers.com 
85,882

3.
waitrose.com 
74,875

4.
ftd.com 
43,086

5.
priyoshop.com 
39,936

6.
teleflora.com 
31,327

7.
myflowertree.com 
23,830

8.
theflowershop.ae 
13,730

9.
sendflowers.com 
5,756

10.
800flower.ae 
4,033

11.
tohfay.com 
2,195

12.
flowersnfruits.com 
1,557

13.
noelgifts.com 
1,359

14.
1800giftportal.com 
1,317

15.
floraindia.com 
1,055

1
2
>