* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר send flowers 1-15:
1.
fnp.com 
103,395

2.
1800flowers.com 
85,882

3.
waitrose.com 
74,875

4.
priyoshop.com 
50,150

5.
ftd.com 
43,086

6.
myflowertree.com 
23,830

7.
theflowershop.ae 
13,730

8.
sendflowers.com 
5,756

9.
800flower.ae 
4,033

10.
tohfay.com 
2,195

11.
flowersnfruits.com 
1,557

12.
noelgifts.com 
1,359

13.
1800giftportal.com 
1,317

14.
floraindia.com 
1,055

15.
onlinedelivery.in 
881

1
2
>