* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר science policy 1-5:
1.
nature.com 
401,985

2.
nap.edu 
108,952

3.
sciencecodex.com 
1,286

4.
thecre.com 
208

5.
nhsjs.com 
111