* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר researcher 1-15:
1.
researchgate.net 
512,496

2.
mendeley.com 
211,075

3.
researchmap.jp 
53,328

4.
opportunitydesk.org 
46,494

5.
prolific.ac 
31,693

6.
aje.com 
17,479

7.
alexanderhiggins.com 
2,114

8.
canalys.com 
1,995

9.
sciencenewsline.com 
1,053

10.
bollyn.com 
513

11.
fdc-k.org 
362

12.
indepthresearch.org 
340

13.
lasttrumpet.org 
291

14.
proquestk12.com 
247

15.
inforgrowth.com 
214

1
2
>