* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר physics 1-15:
1.
roblox.com 
15,882,353

2.
academia.edu 
483,149

3.
nature.com 
436,775

4.
iop.org 
258,208

5.
sciencedaily.com 
222,375

6.
laopiniondemurcia.es 
31,198

7.
postcourier.com.pg 
27,300

8.
missoandfriends.com 
26,439

9.
activityvillage.co.uk 
24,422

10.
krazydad.com 
24,314

11.
sudoku.name 
24,042

12.
coolsite.co.il 
23,816

13.
youplay.com 
22,309

14.
mindgames.com 
22,230

15.
kakuroconquest.com 
16,715