* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר pengabdian 1-5:
1.
ugm.ac.id 
190,320

2.
ums.ac.id 
71,246

3.
unp.ac.id 
36,270

4.
umpo.ac.id 
17,275

5.
upnyk.ac.id 
14,810