* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר parent 1-15:
1.
education.com 
256,207

2.
zenparent.in 
111,747

3.
aktu.ac.in 
75,644

4.
ulg.ac.be 
62,231

5.
spankingtube.com 
61,962

6.
mothercare.com 
51,812

7.
kdvr.com 
47,179

8.
awakenthegreatnesswithin.com 
36,803

9.
phonak.com 
20,831

10.
php.com 
19,772

11.
finaid.org 
19,717

12.
pacer.org 
15,159

13.
cyh.com 
13,662

14.
parentune.com 
12,290

15.
nhpco.org 
7,473

1
2
3
4
5
>