* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר parent 1-15:
1.
education.com 
256,207

2.
zenparent.in 
111,747

3.
aktu.ac.in 
75,644

4.
ulg.ac.be 
62,231

5.
spankingtube.com 
61,962

6.
mothercare.com 
51,812

7.
kdvr.com 
47,179

8.
awakenthegreatnesswithin.com 
36,803

9.
phonak.com 
20,831

10.
smartparenting.com.ph 
20,691

11.
php.com 
19,772

12.
finaid.org 
19,717

13.
pacer.org 
15,159

14.
cyh.com 
13,662

15.
parentune.com 
12,290

1
2
3
4
5
>