* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר pakistan news 1-15:
1.
hamariweb.com 
447,267

2.
jang.com.pk 
287,387

3.
express.com.pk 
266,316

4.
dailypakistan.com.pk 
265,443

5.
dunyanews.tv 
259,408

6.
geo.tv 
245,157

7.
dunya.com.pk 
131,376

8.
nation.com.pk 
87,134

9.
unewstv.com 
54,872

10.
mashriqtv.pk 
44,080

11.
naibaat.com.pk 
31,795

12.
thekawish.com 
30,745

13.
dailyausaf.com 
26,579

14.
awaztoday.pk 
26,180

15.
roznama92news.com 
23,926

1
2
3
4
>