* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר own brand 1-2:
1.
ocado.com 
70,358

2.
youblogging.com 
222