* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר open forum 1-5:
1.
lastnewsbd.com 
14,302

2.
openforum.com 
13,044

3.
nirapadnews.com 
2,792

4.
achefshelp.com 
274

5.
dinajpurnews.com 
252