* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר open a bank account 1-2:
1.
gtbank.com 
298,618

2.
stewardbank.co.zw 
1,045