* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר online supermarket 1-15:
1.
bigbasket.com 
227,560

2.
asda.com 
145,305

3.
grofers.com 
138,060

4.
ocado.com 
70,358

5.
hummart.com 
24,537

6.
dmart.in 
20,659

7.
naturesbasket.co.in 
19,102

8.
easymandi.com 
17,917

9.
vijethagrocer.com 
14,000

10.
eamart.com 
12,173

11.
aaramshop.com 
7,393

12.
starquik.com 
4,821

13.
peopleeasy.com 
4,166

14.
elgrocer.com 
1,344

15.
onedaycart.com 
1,289

1
2
>