* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר online groceries 1-7:
1.
ocado.com 
70,358

2.
eamart.com 
12,173

3.
winsightgrocerybusiness.com 
1,328

4.
24seven.pk 
1,195

5.
netgrocer.com 
643

6.
colesonline.com.au 
189

7.
direct2door.lk 
129