* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר online delivery 1-15:
1.
ocado.com 
70,358

2.
delivery.gr 
12,789

3.
deliveras.gr 
12,113

4.
chotukhanala.com 
7,640

5.
innerchef.com 
6,310

6.
scootsy.com 
5,171

7.
frsh.com 
3,692

8.
pizzahut.com.sa 
3,683

9.
eversfieldorganic.co.uk 
1,179

10.
kudu-orderonline.sa 
1,009

11.
khaopiyo.pk 
801

12.
colesonline.com.au 
189

13.
royalchicken.com 
144

14.
orderfood.com.cy 
143

15.
onlivery.com 
130

1
2
>