* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר news headlines 1-15:
1.
hindustantimes.com 
452,640

2.
indianexpress.com 
444,566

3.
news18.com 
437,838

4.
sakshi.com 
422,095

5.
sputniknews.com 
416,132

6.
laopiniondemurcia.es 
31,198

7.
postcourier.com.pg 
27,300

8.
missoandfriends.com 
26,439

9.
activityvillage.co.uk 
24,422

10.
krazydad.com 
24,314

11.
sudoku.name 
24,042

12.
coolsite.co.il 
23,816

13.
youplay.com 
22,309

14.
mindgames.com 
22,230

15.
kakuroconquest.com 
16,715