* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר medicine 1-15:
1.
academia.edu 
492,401

2.
medicalnewstoday.com 
449,625

3.
dictionary.com 
446,281

4.
nature.com 
436,775

5.
stanford.edu 
383,614

6.
vt.edu 
247,593

7.
drugs.com 
240,427

8.
ucf.edu 
225,470

9.
tufts.edu 
194,012

10.
medicaldaily.com 
186,706

11.
vanderbilt.edu 
185,695

12.
buffalo.edu 
172,506

13.
gla.ac.uk 
145,553

14.
qmul.ac.uk 
98,678

15.
nobelprize.org 
70,100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>