* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר medicine 1-15:
1.
academia.edu 
470,383

2.
medicalnewstoday.com 
452,388

3.
nature.com 
401,985

4.
stanford.edu 
395,026

5.
dictionary.com 
394,833

6.
laopiniondemurcia.es 
31,198

7.
postcourier.com.pg 
27,300

8.
missoandfriends.com 
26,439

9.
activityvillage.co.uk 
24,422

10.
krazydad.com 
24,314

11.
sudoku.name 
24,042

12.
coolsite.co.il 
23,816

13.
youplay.com 
22,309

14.
mindgames.com 
22,230

15.
kakuroconquest.com 
16,715