* ključne riječi odvojite zarezom
Najpopularnija internetska mjesta manga oku 1-4:
1.
sadscans.com 
23,608

2.
trwebtoon.com 
8,673

3.
mangadenizi.com 
6,690

4.
epikmanga.com 
4,424