* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר love 1-15:
1.
match.com 
354,563

2.
psychologytoday.com 
326,415

3.
astro.com 
123,910

4.
stylecaster.com 
106,313

5.
colourlovers.com 
49,225

6.
laopiniondemurcia.es 
31,198

7.
postcourier.com.pg 
27,300

8.
missoandfriends.com 
26,439

9.
activityvillage.co.uk 
24,422

10.
krazydad.com 
24,314

11.
sudoku.name 
24,042

12.
coolsite.co.il 
23,816

13.
youplay.com 
22,309

14.
mindgames.com 
22,230

15.
kakuroconquest.com 
16,715