* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר live camera 1-4:
1.
earthcam.com 
80,190

2.
instagib.tv 
303

3.
okoboji.com 
206

4.
teishoin.net 
109