* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר job search engines 1-15:
1.
dice.com 
213,383

2.
monster.co.uk 
82,809

3.
monster.ca 
60,772

4.
jobsalert.pk 
39,116

5.
kumarijob.com 
18,323

6.
jobstoday.pk 
17,730

7.
careerone.com.au 
17,608

8.
fresherkingdom.com 
1,111

9.
dataentryjobs.us 
1,074

10.
hound.com 
727

11.
youferral.com 
645

12.
jobster.com 
457

13.
activehire.com 
359

14.
job.net 
255

15.
visionjobcare.com 
200

1
2
>