* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר jang newspaper 1-4:
1.
jang.com.pk 
268,657

2.
paperpk.com 
95,972

3.
1job.pk 
565

4.
dailyanytime.com 
396