* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר jang news 1-2:
1.
jang.com.pk 
268,657

2.
hotpaknews.com 
867