* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר hotnews 1-4:
1.
dcnews.ro 
54,088

2.
cam7hd.com 
12,842

3.
asianmirror.lk 
461

4.
adagossip.com 
143