* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר heart disease 1-15:
1.
medscape.com 
291,944

2.
sciencedaily.com 
222,375

3.
health.com 
183,778

4.
heart.org 
148,352

5.
prevention.com 
92,571

6.
laopiniondemurcia.es 
31,198

7.
postcourier.com.pg 
27,300

8.
missoandfriends.com 
26,439

9.
activityvillage.co.uk 
24,422

10.
krazydad.com 
24,314

11.
sudoku.name 
24,042

12.
coolsite.co.il 
23,816

13.
youplay.com 
22,309

14.
mindgames.com 
22,230

15.
kakuroconquest.com 
16,715