* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר headline news 1-15:
1.
digg.com 
283,415

2.
nj.com 
248,810

3.
oregonlive.com 
174,362

4.
mlive.com 
173,801

5.
cleveland.com 
118,655

6.
laopiniondemurcia.es 
31,198

7.
postcourier.com.pg 
27,300

8.
missoandfriends.com 
26,439

9.
activityvillage.co.uk 
24,422

10.
krazydad.com 
24,314

11.
sudoku.name 
24,042

12.
coolsite.co.il 
23,816

13.
youplay.com 
22,309

14.
mindgames.com 
22,230

15.
kakuroconquest.com 
16,715