* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר grocery shopping online 1-15:
1.
bigbasket.com 
227,560

2.
grofers.com 
130,215

3.
waitrose.com 
74,875

4.
ocado.com 
70,358

5.
dmart.in 
20,659

6.
naturesbasket.co.in 
19,102

7.
thulo.com 
18,728

8.
eamart.com 
12,173

9.
aaramshop.com 
7,393

10.
keellssuper.com 
6,814

11.
mexgrocer.com 
6,118

12.
starquik.com 
4,821

13.
futurekirana.com 
3,293

14.
gainmart.in 
642

15.
grabcery.com 
555

1
2
>