* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר geophysics 1-4:
1.
nature.com 
401,985

2.
sciencecodex.com 
1,286

3.
gsi.ie 
399

4.
detectation.com 
141