* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר gadget magazine 1-3:
1.
t3.com 
151,444

2.
stuff.tv 
39,276

3.
techenthu.com 
174