* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר free Ad on the net 1-13:
1.
kalerkantho.com 
360,000

2.
banglanews24.com 
260,116

3.
deshrupantor.com 
34,706

4.
rtnn.net 
15,252

5.
dailysangram.com 
12,585

6.
amaderbrahmanbaria.com 
10,672

7.
amadernotunshomoy.com 
1,332

8.
chhagalnaiya.com 
447

9.
morningnews24.com 
368

10.
dinajpurnews24.com 
139

11.
mediatext24.com 
130

12.
ourtimebd.com 
116

13.
news71online.com 
96