* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר food shopping 1-11:
1.
bigbasket.com 
227,560

2.
waitrose.com 
74,875

3.
ocado.com 
70,358

4.
easymandi.com 
17,917

5.
khaasfood.com 
11,399

6.
safefood.eu 
10,397

7.
starquik.com 
4,821

8.
downtoearthorganic.com 
1,337

9.
bengkart.com 
374

10.
colesonline.com.au 
189

11.
groceryjsr.com 
10