* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר food shopping 1-10:
1.
bigbasket.com 
282,575

2.
ocado.com 
70,358

3.
waitrose.com 
43,980

4.
easymandi.com 
17,917

5.
khaasfood.com 
13,713

6.
safefood.eu 
10,397

7.
starquik.com 
4,821

8.
downtoearthorganic.com 
1,337

9.
bengkart.com 
374

10.
colesonline.com.au 
189