* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר food hampers 1-3:
1.
waitrose.com 
74,875

2.
ocado.com 
70,358

3.
wychwooddeli.co.uk 
402