* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר fake 1-15:
1.
scitech.blogs.cnn.com 
15,576,923

2.
tineye.com 
213,298

3.
cfake.com 
100,903

4.
fakespot.com 
97,210

5.
elfqrin.com 
49,150

6.
fakeaddressgenerator.com 
44,679

7.
eduplace.com 
39,690

8.
receivesms.co 
37,863

9.
generator.email 
33,264

10.
theperfectboobs.net 
26,899

11.
onlyleggings.com 
24,487

12.
checkpagerank.net 
18,023

13.
publicagent.com 
15,910

14.
pursevalley.cn 
14,908

15.
bizmandu.com 
14,381

1
2
3
4
5
6
7
>