* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר evolutionary biology 1-5:
1.
nature.com 
401,985

2.
ist.ac.at 
18,518

3.
talkorigins.org 
7,019

4.
sciencecodex.com 
1,286

5.
evolvify.com 
143