* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר cosmopolitan magazine 1-3:
1.
intoday.in 
15,304

2.
cosmo.ph 
14,882

3.
indiatodaygroup.com 
3,844